รับจดทะเบียนบริษัท ชลบุรี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ

จดทะเบียนบริษัท สัมมนาอบรม รับทำบัญชี ตรวจสอบบบัญชี ชลบุรี ศรีราชา ระยอง

วางแผนภาษีอากร

การวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย จึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้บางครั้งอาจจะทำให้สรรพากรรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็ตาม


วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ตรวจสอบการคำนวณภาษี


ค่าบริการวางแผนภาษีอากรขึ้นอยู่กับการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในการวางแผน ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทงาน และปริมาณการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ